ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม มอบให้นายไกรพิชญ์ ปิยสิรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม และนายปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ในโครงการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม มอบให้นายไกรพิชญ์  ปิยสิรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม  และนายปุณยวัจน์  มาลากุล ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ในโครงการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)


เอกสารแนบ