ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ศาลจังหวัดมหาสารคาม ให้บริการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) มาใช้แทนการเรียกสำเนาเอกสาร

ศาลจังหวัดมหาสารคาม ให้บริการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) มาใช้แทนการเรียกสำเนาเอกสาร


เอกสารแนบ