ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และนายจีระศักดิ์ หมั่นจิต เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วม“โครงการสัมมนา การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม” โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และนายจีระศักดิ์  หมั่นจิต เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วม“โครงการสัมมนา การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม” โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ


เอกสารแนบ