ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรฯ ได้จัดขึ้น ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรฯ ได้จัดขึ้น ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ