ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ