ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมานิเทศงานที่ศาลจังหวัดมหาสารคามตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายวิเชียร  แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมานิเทศงานที่ศาลจังหวัดมหาสารคามตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ