ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ นายพิทยา ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรัชฎาภรณ์ แก่นสิริสาระกุล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารเช้า(สภากาแฟ) ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางปทุมรัตน์  กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ นายพิทยา ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรัชฎาภรณ์  แก่นสิริสาระกุล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารเช้า(สภากาแฟ) ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ