ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

ด้วยศาลจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดแนวทางการแต่งกายของข้าราชศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยกำหนดการแต่งกายทุกวันศุกร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

ด้วยศาลจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดแนวทางการแต่งกายของข้าราชศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการฯ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยกำหนดการแต่งกายทุกวันศุกร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย


เอกสารแนบ