ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๘.๔๕ นาฬิกา นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในการเปิด “โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลฯ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๘.๔๕ นาฬิกา นางปทุมรัตน์  กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในการเปิด “โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา ชินโคตร  นิติกรชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลฯ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ