ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และคณะข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และคณะข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ