ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและถวายปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป จัดบอร์ดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศาลไทยในอดีต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและถวายปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป จัดบอร์ดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศาลไทยในอดีต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ