ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่และฝ้าของห้องพิจารณาคดี ฝ้าด้านหน้าห้องบังคับคดีนายประกัน หลังคาห้องควบคุมผู้ต้องขังและห้องเก็บพัสดุ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
เอกสารแนบ