ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่และฝ้าของห้องพิจารณาคดี ฝ้าด้านหน้าห้องบังคับคดีนายประกัน หลังคาห้องควบคุมผู้ต้องขังและห้องเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ