ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดย นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๒๙ คน เพื่อเข้าศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดมหาสารคาม

ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดย นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๒๙ คน เพื่อเข้าศึกษาดูการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ