ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ นายไกรพิชณ์ ปิยสิรานนท์ นายไตรสิทธิ์ วิสูตรธนาวิทย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “มอบความสุขให้คู่ความและประชาชน”

ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางสาวโกมลลดา  ไกรสิงห์ นายไกรพิชณ์  ปิยสิรานนท์ นายไตรสิทธิ์  วิสูตรธนาวิทย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “มอบความสุขให้คู่ความและประชาชน”


เอกสารแนบ