ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาภายในร่วมใจสามัคคี ๒๕๖๐” ณ สนามสโมสรศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาภายในร่วมใจสามัคคี ๒๕๖๐” ณ สนามสโมสรศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ