ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมีนายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดมหาสารคาม

ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมีนายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ