ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปิดให้บริการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบบ K-Cash Connect Plus
เอกสารแนบ