ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และภริยา เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และภริยา เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ