ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ