ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกธีรชัย  นาควานิช องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ


เอกสารแนบ