ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกิจกรรม ปลูกวันแม่ระลึกถึงพ่อ โดยได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลฯ ร่วมกิจกรรม ปลูกวันแม่ระลึกถึงพ่อ โดยได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง


เอกสารแนบ