ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลฯ ร่วม โครงการศาลยุติธรรมสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใสใจ ด้วยรัก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลฯ ร่วม โครงการศาลยุติธรรมสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใสใจ ด้วยรัก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ