ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางอลิสา  กรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙


เอกสารแนบ