ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ผู้ก่อตั้งจังหวัดมหาสารคาม และพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม ณ อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ผู้ก่อตั้งจังหวัดมหาสารคาม และพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม ณ อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช


เอกสารแนบ