ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโกมลลดา  ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ