หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 134
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ   
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นร่วมเป็นเกียรติใน “โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นร่วมเป็นเกียรติใน “โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ"
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานศพของคูณแม่ทองสุข ศรีประย่า (มารดา) นางปรียาภรณ์ ชัยธานี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานศพของคูณแม่ทองสุข ศรีประย่า (มารดา) นางปรียาภรณ์ ชัยธานี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 10 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 31 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชุด
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และคณะ เข้าพบและอวยพร วันคล้ายวันเกิดของนายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และคณะ เข้าพบและอวยพร วันคล้ายวันเกิดของนายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม"
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) และวางพวงมาลา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) และวางพวงมาลา
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)   
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 21 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 99 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "Cleaning for Mom" ณ บริเวณหน้าอาคารศาลฯ
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 21 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน"
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Mom)
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Mom)
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานประชุมเพลิง คุณแม่ทองใบ โยทะคง (มารดา) นางสะอางค์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานประชุมเพลิง คุณแม่ทองใบ โยทะคง (มารดา) นางสะอางค์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |