หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 107
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธี
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธี
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี่ยงส่งให้แก่คณะผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำดงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี่ยงส่งให้แก่คณะผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำดงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิด
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิด "โครงการประสานความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการ
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการ "ภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลฯ
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการเปิด
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการเปิด"โครงการ ถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อการพัฒนา"
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมวิชาการ(การประกวดเรียงความ)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมวิชาการ(การประกวดเรียงความ)   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันสาธารณภัยของศาลจังหวัดมหาสารคาม"
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ "ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงทอดผ้าหุ้มองค์พระบรมธาตุนาดูน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงทอดผ้าหุ้มองค์พระบรมธาตุนาดูน
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้นำคณะผู้พิพากษาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้นำคณะผู้พิพากษาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้น และเจ้าหน้าที่ รปภ.
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้น และเจ้าหน้าที่ รปภ.
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฉลอง ๑๕๐ ปี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฉลอง ๑๕๐ ปี
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯและคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯและคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 198 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |