หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
รายงานผลการส่งหมายต่างจังหวัด  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 146
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลฯ
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับนายนิติ เอื้อจรัสพันธุ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการศาลฯ
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับนายนิติ เอื้อจรัสพันธุ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการศาลฯ
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปรีชา พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล และข้าราชการ เข้าร่วมงานในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปรีชา พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล และข้าราชการ เข้าร่วมงานในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดียกย่อง นางสาวอรทัย ยางนอก นิติกร ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดียกย่อง นางสาวอรทัย ยางนอก นิติกร ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามที่เข้าศึกษาดูงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามที่เข้าศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน โดยมีผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน โดยมีผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน   
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 5 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 5 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์”
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์”
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราชและถวายวางพวงมาลา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราชและถวายวางพวงมาลา
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนตุลาคม
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนตุลาคม
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 16 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ (วันตำรวจ)
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ (วันตำรวจ)
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 15 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบนโยบายในการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมอบจักรยานไว้ใช้ในราชการฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบนโยบายในการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมอบจักรยานไว้ใช้ในราชการฯ   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 15 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นร่วมเป็นเกียรติใน “โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เป็นร่วมเป็นเกียรติใน “โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ"
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานศพของคูณแม่ทองสุข ศรีประย่า (มารดา) นางปรียาภรณ์ ชัยธานี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานศพของคูณแม่ทองสุข ศรีประย่า (มารดา) นางปรียาภรณ์ ชัยธานี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 10 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |