หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 126
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 31 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชุด
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และคณะ เข้าพบและอวยพร วันคล้ายวันเกิดของนายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และคณะ เข้าพบและอวยพร วันคล้ายวันเกิดของนายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม"
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) และวางพวงมาลา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) และวางพวงมาลา   
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)   
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 21 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "Cleaning for Mom" ณ บริเวณหน้าอาคารศาลฯ
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 21 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน"
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Mom)
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Mom)
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานประชุมเพลิง คุณแม่ทองใบ โยทะคง (มารดา) นางสะอางค์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานประชุมเพลิง คุณแม่ทองใบ โยทะคง (มารดา) นางสะอางค์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย"
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบิดากฎหมายไทย
ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบิดากฎหมายไทย
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |