หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 53
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงเกษียณ "อำลา ชีวิตราชการ" ให้แก่นายบวร วังคะฮาด ลูกจ้างประจำ   
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน "ราตรีแห่งตักสิลานคร" ออนซอนของดี ๑๕๐ ปี   
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพบปะสังสรรค์แสดงความยินดี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพบปะสังสรรค์แสดงความยินดี   
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา   
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ และนายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ และนายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาฯ
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะร่วมรับประทานอาหารเย็น (สภากาแฟ)
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะร่วมรับประทานอาหารเย็น (สภากาแฟ)
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลและพื้นที่บริเวณรอบ
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะฯ เป็นเกียรติร่วมงานเนื่องในงานเกษียณอายุทำงาน ของพนักงาน ธกส สาขามหาสารคาม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะฯ เป็นเกียรติร่วมงานเนื่องในงานเกษียณอายุทำงาน ของพนักงาน ธกส สาขามหาสารคาม   
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะข้าราชการศาลฯ ได้ไปร่วมงานพิธีบวงสรวง พระเจริญราชเดช(ท้าวกวด)และวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะข้าราชการศาลฯ ได้ไปร่วมงานพิธีบวงสรวง พระเจริญราชเดช(ท้าวกวด)และวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 206 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันรพี ๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันรพี ๕๗
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "พ่อแม่อาสาฯ"
  :: ข่าวที่ 412   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
นางปทุมรัตน์  กุยแก้ว ผู้อำนวยการประจำศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ
นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการประจำศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ "การเขียนแผนงานและโครงการ"
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม, นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม, นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
  :: ข่าวที่ 409   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |