หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 39
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันรพี ๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันรพี ๕๗   
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "พ่อแม่อาสาฯ"
  :: ข่าวที่ 412   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการประจำศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ
นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการประจำศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ "การเขียนแผนงานและโครงการ"
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม, นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม, นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
  :: ข่าวที่ 409   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ และข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ และข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร
  :: ข่าวที่ 408   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักษาศีล ๕
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักษาศีล ๕
  :: ข่าวที่ 407   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารพีเกมส์ ๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารพีเกมส์ ๕๗
  :: ข่าวที่ 406   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ได้ให้การต้อนรับนางสาวสุนันท์ วสาคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ พร้อมคณะ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ได้ให้การต้อนรับนางสาวสุนันท์ วสาคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ พร้อมคณะ
  :: ข่าวที่ 405   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม
  :: ข่าวที่ 404   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 403   :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุม ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุม ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 402   :: วันที่ 12 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู้พิพากษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู้พิพากษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา
  :: ข่าวที่ 401   :: วันที่ 12 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 400   :: วันที่ 12 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗"
  :: ข่าวที่ 399   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน สร้างศรัทธาสามัคคี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน สร้างศรัทธาสามัคคี
  :: ข่าวที่ 398   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เฝ้าฯ รับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงเสร็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เฝ้าฯ รับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงเสร็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
  :: ข่าวที่ 397   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน   
  :: ข่าวที่ 396   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจราชการศาลฯ
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจราชการศาลฯ
  :: ข่าวที่ 395   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 233 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |