หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 108
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ   
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานพิธีเปิดโครงการ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานพิธีเปิดโครงการ "ค่ายจริยธรรม นำทางชีวิตใหม่"
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายพิทยา ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกไปให้ความรู้ฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายพิทยา ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกไปให้ความรู้ฯ
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตระ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตระ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯและนายสุธรรม สุธัมนาถพงษ์ ผู้พิพากษาเป็นวิทยากร
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯและนายสุธรรม สุธัมนาถพงษ์ ผู้พิพากษาเป็นวิทยากร   
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นางปราณีต  ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะข้าราชการฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะข้าราชการฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา   
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 124 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง  ธาระวัย และนายพิทยา  ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย และนายพิทยา ชินโคตร นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนฯ
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 99 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปรีชา  พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปรีชา พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา ร่วมเป็นเกียติในพิธีปลุกเสกและมอบธง
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา ร่วมเป็นเกียติในพิธีปลุกเสกและมอบธง "ศรัทธานาดูน"
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมขึ้นโดยจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารเพลแด่พระสงฆ์
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมขึ้นโดยจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารเพลแด่พระสงฆ์
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 226 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานศพทนายมาณิศ พิมพ์ดี และทนายสุภณ สมจิตศรีปัญญา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานศพทนายมาณิศ พิมพ์ดี และทนายสุภณ สมจิตศรีปัญญา
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมหาราชวงศ์
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมหาราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 90 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |