หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 116
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมขึ้นโดยจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารเพลแด่พระสงฆ์
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมขึ้นโดยจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารเพลแด่พระสงฆ์   
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานศพทนายมาณิศ พิมพ์ดี และทนายสุภณ สมจิตศรีปัญญา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานศพทนายมาณิศ พิมพ์ดี และทนายสุภณ สมจิตศรีปัญญา   
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร   
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม   
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมหาราชวงศ์
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมหาราชวงศ์   
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 112 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ นายสราวุธ ยงใจยุทธ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ นายสราวุธ ยงใจยุทธ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา   
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 93 )
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธี
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธี
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี่ยงส่งให้แก่คณะผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำดงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี่ยงส่งให้แก่คณะผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำดงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิด
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิด "โครงการประสานความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการ
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการ "ภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลฯ
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการเปิด
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการเปิด"โครงการ ถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อการพัฒนา"
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมวิชาการ(การประกวดเรียงความ)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมวิชาการ(การประกวดเรียงความ)   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันสาธารณภัยของศาลจังหวัดมหาสารคาม"
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ "ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงทอดผ้าหุ้มองค์พระบรมธาตุนาดูน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงทอดผ้าหุ้มองค์พระบรมธาตุนาดูน
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |