หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง  ธาระวัย และนายพิทยา  ชินโครต นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย และนายพิทยา ชินโครต นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนฯ
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
นายสราวุธ  ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปรีชา  พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปรีชา พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา ร่วมเป็นเกียติในพิธีปลุกเสกและมอบธง
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะผู้พิพากษา ร่วมเป็นเกียติในพิธีปลุกเสกและมอบธง "ศรัทธานาดูน"
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมขึ้นโดยจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารเพลแด่พระสงฆ์
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมขึ้นโดยจัดพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องสังฆทานและอาหารเพลแด่พระสงฆ์
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 115 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานศพทนายมาณิศ พิมพ์ดี และทนายสุภณ สมจิตศรีปัญญา
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในงานศพทนายมาณิศ พิมพ์ดี และทนายสุภณ สมจิตศรีปัญญา
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมหาราชวงศ์
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมหาราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 128 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ นายสราวุธ ยงใจยุทธ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ นายสราวุธ ยงใจยุทธ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 127 )
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธี
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และคณะร่วมงานพิธี
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี่ยงส่งให้แก่คณะผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำดงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี่ยงส่งให้แก่คณะผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำดงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิด
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิด "โครงการประสานความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการ
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการ "ภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศาลฯ
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |