หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันสาธารณภัยของศาลจังหวัดมหาสารคาม"
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ "ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงทอดผ้าหุ้มองค์พระบรมธาตุนาดูน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมงานพิธีบวงสรวงทอดผ้าหุ้มองค์พระบรมธาตุนาดูน   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้นำคณะผู้พิพากษาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้นำคณะผู้พิพากษาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้น และเจ้าหน้าที่ รปภ.
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้น และเจ้าหน้าที่ รปภ.
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฉลอง ๑๕๐ ปี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฉลอง ๑๕๐ ปี
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯและคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯและคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 187 )
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เจ้าพนักงานที่ดิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เจ้าพนักงานที่ดิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะเดินทางไปดูสถานที่ในการเปิดที่ทำการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ และคณะเดินทางไปดูสถานที่ในการเปิดที่ทำการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 141 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานมหกรรมประกวดกล้วยไม้ฤดูหนาวตักสิลานคร
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานมหกรรมประกวดกล้วยไม้ฤดูหนาวตักสิลานคร
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๖ ครบรอบ ๓๕ ปี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๖ ครบรอบ ๓๕ ปี
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม ผู้พิพากษา และคณะ ได้นำคณะร่วมทำกิจกรรมโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายปัญจชัย เพ็ญประชุม ผู้พิพากษา และคณะ ได้นำคณะร่วมทำกิจกรรมโครงการ "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์"
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนฯ งานต่างๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗
นางปราณีต ขาวอ่อน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนฯ งานต่างๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |