หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนข่าวทั้งหมด 33
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ และข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ และข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร   
  :: ข่าวที่ 408   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักษาศีล ๕
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักษาศีล ๕   
  :: ข่าวที่ 407   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารพีเกมส์ ๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารพีเกมส์ ๕๗   
  :: ข่าวที่ 406   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ได้ให้การต้อนรับนางสาวสุนันท์ วสาคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ พร้อมคณะ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ได้ให้การต้อนรับนางสาวสุนันท์ วสาคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ พร้อมคณะ
  :: ข่าวที่ 405   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม
  :: ข่าวที่ 404   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 403   :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุม ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุม ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 402   :: วันที่ 12 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู้พิพากษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู้พิพากษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา
  :: ข่าวที่ 401   :: วันที่ 12 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 400   :: วันที่ 12 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗"
  :: ข่าวที่ 399   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน สร้างศรัทธาสามัคคี
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน สร้างศรัทธาสามัคคี
  :: ข่าวที่ 398   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เฝ้าฯ รับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงเสร็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และคณะ เฝ้าฯ รับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงเสร็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
  :: ข่าวที่ 397   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน   
  :: ข่าวที่ 396   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจราชการศาลฯ
ศาลจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจราชการศาลฯ
  :: ข่าวที่ 395   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 213 )
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการ ประชุมเพื่อเพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานฯ
ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการ ประชุมเพื่อเพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานฯ
  :: ข่าวที่ 394   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายกฎหมายให้แก้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายกฎหมายให้แก้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "กฎหมายสำหรับผู้นำและประชาชนทั่วไป"
  :: ข่าวที่ 393   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางมาตรวจราชการฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางมาตรวจราชการฯ
  :: ข่าวที่ 392   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 172 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 391   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 141 )
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ มาเป็นประธาน
ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ มาเป็นประธาน
  :: ข่าวที่ 390   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 89 )
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
  :: ข่าวที่ 389   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |