ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลหมายต่างจังหวัด
คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. ศูนย์นัดความ
 2. งานอุทธรณ์-ฎีกา
 3. ส่วนบริหารจัดการคดี
 4. งานรับฟ้องคดีแพ่ง และคดีผู้บริโภค
 5. ศูนย์ประสานงานก่อนวันนัด
 6. ส่วนคลัง
 7. งานสารบบความและคำพิพากษา
 8. งานหมาย
 9. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 10. ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันและประสานการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 11. งานรับฟ้องคดีอาญา
 12. ประวัติศาลจังหวัดมหาสารคาม
 13. ส่วนช่วยอำนวยการ
 14. ส่วนช่วยพิจารณาคดี
 15. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว
 16. ศูนย์ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 18. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.2899/59
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.