ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลหมายต่างจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ข.9/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.5916/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.6395/60
นัดพิจารณาทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.6399/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1371/58
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
พ.1542/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.1543/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.1544/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.1609/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1680/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.1878/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.2354/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.2775/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.625/60
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1371/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.184/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2192/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.224/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.228/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2893/59
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.2915/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3225/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.336/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3599/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3679/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.422/61
นัดตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.698/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.