ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ผลหมายต่างจังหวัด
ประกาศหนังสือพิมพ์ (คดีไม่มีข้อพิพาท)
คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. ศูนย์นัดความ
 2. งานอุทธรณ์-ฎีกา
 3. ส่วนบริหารจัดการคดี
 4. งานรับฟ้องคดีแพ่ง และคดีผู้บริโภค
 5. ศูนย์ประสานงานก่อนวันนัด
 6. ส่วนคลัง
 7. งานสารบบความและคำพิพากษา
 8. งานหมาย
 9. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 10. ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันและประสานการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 11. งานรับฟ้องคดีอาญา
 12. ประวัติศาลจังหวัดมหาสารคาม
 13. ส่วนช่วยอำนวยการ
 14. ส่วนช่วยพิจารณาคดี
 15. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว
 16. ศูนย์ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 18. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดมหาสารคามร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ร่วมมือประสานใจ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ ชุบชีวีเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ ” ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เกษตรกรลูกหนี้ ลดปริมาณคดีที่เข้า สู่ศาล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ศาลจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อ่านข่าว : 68 | 5 กันยายน 2561 17:02

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด