ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----


ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

14

14


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
อ.2305/59
ศูนย์รับรายงานการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.3575/59
นัดพร้อม/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.672/59
ศูนย์รับรายงานการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ไกลี่เกลี่ย
อ.3222/58
ศูนย์รับรายงานการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.2843/59
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.176/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1900/59
นัดพร้อมและฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.292/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ สมาน
อ.3418/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.3613/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.749/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.2842/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.2843/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ