ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลหมายต่างจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ”เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฎิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศันสนีย์พร ภูพันนา อาจารย์สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
อ่านข่าว : 38 | 16 พฤษภาคม 2561 10:20

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ”เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฎิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศันสนีย์พร ภูพันนา อาจารย์สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

38

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
ขบ.7/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ขบ.8/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
คม.1/59
นัดฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ครร.4/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1026/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1186/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1298/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1299/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1612/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1614/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1615/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1616/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1617/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1618/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1619/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1620/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1621/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1622/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1623/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1624/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1625/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
ผบ.1678/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1679/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1680/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1681/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1682/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1683/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1684/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1685/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1686/61
นัดไกล่เกลี่ยและพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
ฝ.1468/60
พยานศาล ล.2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.119/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.407/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.408/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.454/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.726/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
พ.727/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
พ.728/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
พ.729/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
พ.730/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
พ.731/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
พ.732/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
พ.733/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
พ.738/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก5 เวลา 16.30 น.
พ.739/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ นอก3 เวลา 16.30 น.
รง.2/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10
อ.1658/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
อ.1733/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.1863/59
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1865/59
นัดฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.1919/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1961/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1969/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2118/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.2148/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.2152/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.493/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.514/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.548/59
ชำระหนี้พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.561/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.631/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.864/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.911/61
สอบคำให้การตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.917/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.