ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ผลหมายต่างจังหวัด
ประกาศหนังสือพิมพ์ (คดีไม่มีข้อพิพาท)
เดือนตุลาคม 2561
 1. พ.1951/61
 2. พ.1980/61
 3. พ.1982/61
 4. พ.1988/61
 5. พ.1990/61
 6. พ.1992/61
 7. พ.1997/61
 8. พ.2006/61
 9. พ.2015/61
 10. พ.2025/61
 11. พ.2033/61
 12. พ.2037/61
 13. พ.2039/61
 14. พ.1947/61
 15. พ.1995/61
 16. พ.2001/61
 17. พ.2003/61
 18. พ.2005/61
 19. พ.2007/61
 20. พ.2020/61
 21. พ.2022/61
 22. พ.2024/61
 23. พ.2028/61
 24. พ.1987/61
 25. พ.1989/61
 26. พ.1999/61
 27. พ.2008/61
 28. พ.2021/61
 29. พ.2023/61
 30. พ.2032/61
 31. พ.2049/61
 32. พ.2054/61
 33. พ.2079/61
 34. พ.2080/61
 35. พ.2083/61
 36. พ.2084/61
 37. พ.2085/61
 38. พ.2086/61
 39. พ.2088/61
 40. พ.2089/61
 41. พ.2090/61
 42. พ.2091/61
 43. พ.2094/61
 44. พ.2052/61
 45. พ.2053/61
 46. พ.2078/61
 47. พ.2093/61
 48. พ.2048/61
 49. พ.2050/61
 50. พ.2097/61
 51. พ.2100/61
 52. พ.2102/61
 53. พ.2103/61
 54. พ.2104/61
 55. พ.2107/61
 56. พ.2108/61
 57. พ.2110/61
 58. พ.2112/61
 59. พ.2113/61
 60. พ.2115/61
 61. พ.2116/61
 62. พ.2117/61
 63. พ.2118/61
 64. พ.2119/61
 65. พ.2121/61
 66. พ.2123/61
 67. พ.2125/61
 68. พ.2120/61
 69. พ.2101/61
 70. พ.2126/61
 71. พ.2127/61
 72. พ.2128/61
 73. พ.2129/61
 74. พ.2130/61
 75. พ.2131/61
 76. พ.2133/61
 77. พ.2135/61
 78. พ.2137/61
 79. พ.2139/61
 80. พ.2141/61
 81. พ.2143/61
 82. พ.2145/61
 83. พ.2109/61
 84. พ.2136/61
 85. พ.2138/61
 86. พ.2140/61
 87. พ.2151/61
 88. พ.2154/61
 89. พ.2155/61
 90. พ.2161/61
 91. พ.2164/61
 92. พ.2166/61
 93. พ.2168/61
 94. พ.2173/61
 95. พ.2174/61
 96. พ.2176/61
 97. พ.2177/61
 98. พ.2179/61
 99. พ.2180/61
 100. พ.2098/61
 101. พ.2114/61
 102. พ.2122/61
 103. พ.2124/61
 104. พ.2134/61
 105. พ.2144/61
 106. พ.2148/61
 107. พ.2158/61
 108. พ.2162/61
 109. พ.2165/61
 110. พ.2167/61
 111. พ.2169/61
 112. พ.2172/61
 113. พ.2175/61
 114. พ.2178/61
 115. พ.2181/61
 116. พ.2182/61
 117. พ.2185/61
 118. พ.2187/61
 119. พ.2186/61
 120. พ.2189/61
 121. พ.2192/61
 122. พ.2200/61
 123. พ.2204/61
 124. พ.2206/61
 125. พ.2208/61
 126. พ.2210/61
 127. พ.2193/61
 128. พ.2194/61
 129. พ.2195/61
 130. พ.2203/61
 131. พ.2211/61
 132. พ.2212/61
 133. พ.2213/61
 134. พ.2214/61
 135. พ.2215/61
 136. พ.2216/61
 137. พ.2217/61
 138. พ.2219/61
 139. พ.2221/61
 140. พ.2222/61
 141. พ.2223/61
 142. พ.2224/61
 143. พ.2225/61
 144. พ.2228/61
 145. พ.2232/61
 146. พ.2234/61
 147. พ.2236/61
 148. พ.2238/61
 149. พ.2241/61
 150. พ.2242/61
 151. พ.2244/61
 152. พ.2245/61
 153. พ.2255/61
 154. พ.2256/61
 155. พ.2257/61
 156. พ.2258/61
คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. ศูนย์นัดความ
 2. งานอุทธรณ์-ฎีกา
 3. ส่วนบริหารจัดการคดี
 4. งานรับฟ้องคดีแพ่ง และคดีผู้บริโภค
 5. ศูนย์ประสานงานก่อนวันนัด
 6. ส่วนคลัง
 7. งานสารบบความและคำพิพากษา
 8. งานหมาย
 9. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 10. ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันและประสานการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 11. งานรับฟ้องคดีอาญา
 12. ประวัติศาลจังหวัดมหาสารคาม
 13. ส่วนช่วยอำนวยการ
 14. ส่วนช่วยพิจารณาคดี
 15. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว
 16. ศูนย์ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 18. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดมหาสารคามร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ร่วมมือประสานใจ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ ชุบชีวีเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ ” ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เกษตรกรลูกหนี้ ลดปริมาณคดีที่เข้า สู่ศาล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ศาลจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อ่านข่าว : 83 | 5 กันยายน 2561 17:02

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด