ศาลจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลหมายต่างจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมาย นายไกรพิชญ์ ปิยสิรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการนักอำนวยการ ฯ และข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น” โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านข่าว : 99 | 23 กุมภาพันธ์ 2561 10:00

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด